Skip to main content
Help

HIỂU RÕ VỀ VIÊM GAN B VÀ C

GIỚI THIỆU

Viêm gan vi rút B và C mạn tính là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới ung thư gan. Tiêm vắc xin dự phòng viêm gan B và xét nghiệm sớm, theo dõi và điều trị đúng cách viêm gan B và C mạn có thể giúp phòng ngừa và giảm nguy cơ mắc xơ gan, ung thư gan.

HIỂU RÕ VỀ VIÊM GAN B VÀ C là khoá học miễn phí qua mạng dành cho nhân viên y tế. Khoá học nhằm cung cấp thông tin về các loại viêm gan vi rút và đường lây truyền, tiêm vắc xin và dự phòng viêm gan B, các kỹ năng về chẩn đoán, theo dõi và điều trị viêm gan B và C mạn. Mục đích của khoá học nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng của nhân viên y tế về dự phòng và kiểm soát viêm gan B và C mạn để tăng tỷ lệ tiêm vắc xin phòng viêm ga B, giảm gánh nặng bệnh tật do viêm gan B, C và ung thư gan.

Nội dung khoá học dựa trên các số liệu và hướng dẫn kỹ thuật cập nhật nhất từ Tổ chức y tế thế giới và Bộ y tế.

NỘI DUNG

Khoá học bao gồm 3 bài sau:

Bài 1: Gánh nặng ung thư gan và viêm gan vi rút mạn trên thế giới và tại Việt nam

Bài 2: Các loại viêm gan vi rút và đường lây truyền, đặc điểm, chẩn đoán và tiêm phòng viêm gan B

Bài 3: Dự phòng lây truyền qua đường máu, tiêm an toàn và quản lý tai nạn do kim tiêm

Học viên cần làm bài kiểm tra cuối khoá để đánh giá kiến thức sau khoá học

Điều kiện tham gia

Tất cả các nhân viên y tế đều có thể tham gia khoá học.

Giảng viên

Khoá học do Trung tâm gan Á Châu Đại học Stanford phối hợp với Cục y tế dự phòng Bộ y tế biên soạn.

Các câu hỏi thường gặp

Thời gian học cho mỗi bài là bao lâu?

Thời gian học mỗi bài khoảng 20-30 phút, bao gồm thời gian xem video bài giảng và hoàn thành bài trắc nghiệm cuối bài. Ngoài ra, bạn cần hoàn thành bài kiểm tra cuối khoá học. Thời gian làm bài đánh giá là 15-20 phút.

Tôi có được nhận chứng chỉ hoàn thành khoá học hay không?

Có. Để nhận được Chứng nhận hoàn thành khoá học, bạn cần trả lời đúng 100% các câu hỏi trong bài kiểm tra cuối khoá. Bạn có thể thực hiện lại các câu hỏi trả lời chưa đúng với số lần không hạn chế

INTRODUCTION

Worldwide, chronic hepatitis B and C are the leading courses of liver cancer, which is largely preventable with hepatitis B vaccination and proper screening and management of chronic hepatitis B and C infections.

KNOW HBVHCV is an open-access online course for health care practitioners who work in primary health care settings. The course is designed to educate health professionals about types of viral hepatitis, its transmission routes, prevention and vaccination of hepatitis B, and help them to develop skills to effectively prevent, diagnose and manage patients with chronic hepatitis B and C infection. We believe that building knowledge and skills of health professionals in hepatitis B and C prevention and control can improve hepatitis B vaccination coverage, reduce hepatitis B and C infection and liver cancer.

KNOW HBVHCV features the most update data and technical guidelines from World Health Organization (WHO) and the Vietnam Ministry of Health.

course structure

The course is a series of 3 modules, a post-course test and an evaluation form:

Module 1: Burden of Liver Cancer and Chronic Viral Hepatitis in the World and in Vietnam

Module 2: Types of Viral Hepatitis and Transmission Routes, Hepatitis B Facts, Diagnosis and Immunization

Module 3: Prevention of Blood-Borne Infections, Injection Safety and Management of Needlestick Injury

Prerequisites

All health professionals can participate. No prior training or experience is required.

Course staff

The training is developed by Asian Liver Center at Stanford University in collaboration with General Department of Preventive Medicine Ministry of Health of Vietnam.

Frequently Asked Questions

How long it take to complete each module?

Estimated time to complete each course is from 20 to 30 minutes, including watching video and taking quiz. In addition, you need to complete a post-course test to evaluate your knowledge after the training and an evaluation survey to provide your feedbacks regarding your experiences with taking the course. It will take 15-20 minutes to complete each test. You can take as much time as you need to complete each section.

Can I obtain a Statement of Accomplishment for this course?

Yes. To receive a "Statement of Accomplishment" for this course, you must provide correct answers to 100% of questions in the post-course test. You can take the test as many times as you want.

 1. Course Number

  KNOWHBVHCV
 2. Classes Start

  Jul 03, 2017
 3. Estimated Effort

  180 phút
 4. Price

  Free

Our Research Community

Stanford University pursues the science of learning. Online learners are important participants in that pursuit. The information we gather from your engagement with our instructional offerings makes it possible for faculty, researchers, designers and engineers to continuously improve their work and, in that process, build learning science.

By registering as an online learner, you are also participating in research...

Read Terms of Service and Privacy Policy.

Enroll